anna_crott_top

Trainingen

 
Training “Samen anders”
De training is gericht op het versterken van de onderlinge communicatie en samenwerking in teamverband. Deze wordt gegeven in de vorm van een actieve, humoristische en verhelderende aanpak.
In deze 3-daagse basistraining leer je om zelf invloed op je gedrag en werkgeluk te hebben. Het gaat om bewustwording van jouw eigen gedrag binnen het team waar je werkt. Een training gericht op persoonlijke ontwikkeling, met focus op samenwerking, communicatie en jouw eigen invloed daar op.
Er worden creatieve tools ingezet om situaties uit de praktijk beeldend en herkenbaar te maken. De trainers laten dit zien door situatie na te spelen, waardoor inzicht wordt vergroot bij deelnemers. Modellen als disc-model (kleuren), drama-driehoek en gedrag roept gedrag op, worden ingezet.
De drie ochtenden worden geïntroduceerd door middel van rollenspellen gespeeld door Trudy Sneek en Anna Crott.
Waarom deze training?
Deze training voorziet in een toenemende behoefte aan een betere samenwerking in teamverband en de verdere ontwikkeling van het team. Een goed werkend team leidt tot een betere samenwerking, betere communicatie en uiteindelijk efficiency in de organisatie.
Doel van de workshop
Doel van de training is om de professionele zorgverlener binnen het team inzichten en tools te geven over een betere communicatie en samenwerking. De deelnemers krijgen praktische tools aangereikt mede in een spelvorm. De training leidt tevens tot een kwalitatief betere zorg en een plezieriger werkomgeving.
Doelgroep
De deelnemers zijn zorgverleners en leidinggevenden in dienst bij zorginstellingen waar mensen met dementie worden verzorgd.
Inhoud
De training bestaat uit 3 delen, die gedurende drie ochtenden worden geïntroduceerd door middel van rollenspellen gespeeld door de trainers.
1. Beken je kleur
Er zijn veel verschillen maar ook overeenkomsten tussen de mensen die deel uitmaken van dezelfde groep, het team. De een neemt de leiding, de ander niet. Sommige mensen zijn flexibel, de ander juist niet. Voor een goed functionerend team en goede samenwerking die energie, plezier en succes geeft is het belangrijk dat men elkaar kan aanvullen. Op die manier kan men elkaars talenten en krachten bundelen en optimaal benutten. Om dit te trainen maken wij gebruik van de kleurenprofilering “beken je kleur”.
2. Van Dramadriehoek naar Winnaarsdriehoek
Vanuit de Dramadriehoek en de herkenbare eigen persoonlijkheidsstijl en die van de collega’s gaan we naar de Winnaarsdriehoek. De Dramadriehoek is zeer herkenbaar voor iedereen. Het overstappen naar de Winnaarsdriehoek is een bewustwording van eigen gedrag. Rekening houdend met de verschillende persoonlijkheden leer je gebruik te maken van elkaars kwaliteiten. Het doel is dat je het dramagedrag leert om te zetten naar winnaarsgedrag. Doordat het team bewust is van z’n eigen rol en het geleerde kan toepassen zal men minder negativiteit ervaren. Dit leidt tot oplossingen, inzichten en acceptatie en uiteindelijke positiviteit.
3. Gedrag wekt gedrag op
In dit 3e deel vindt er een bewustwording plaats van wat je van anderen vind die invloed hebben op jouw houding. Bij een eerste ontmoeting hebben we vaak direct een eigen indruk van de betreffende persoon. En daar handelen we dan ook vaak naar. Dat dit niet altijd terecht is wordt in deze ochtend duidelijk gemaakt. Het is een combinatie van luisteren, observeren en doen. De trainingen worden gegeven in 3 dagdelen van ieder 3 uur.
Het resultaat
Na het deelnemen aan deze training is de betrokkenheid van de teamleden groter en is het een hechtere groep. Men kent elkaar beter omdat de persoonlijkheden verduidelijkt zijn. Er is sprake van een effectievere samenwerking, de werksfeer en efficiency wordt verbeterd en versterkt. Het uiteindelijke resultaat is een plezieriger leefsituatie voor client en een betere zorg. Goed voor client, zorgverlener en zorgorganisatie!
 
 
Trudi Sneek
Trudi Sneek
Trudi heeft 35 jaar ervaring in de zorgverlening (aan mensen met dementie), waarvan 27 jaar in een leidinggevende functie. Tevens organiseert Trudi workshops en trainingen voor zorginstellingen aan thuiszorgmedewerkers, mantelzorgers en familie op het gebied van dementie. Haar uitgebreide ervaring als trainer/coach neemt zij mee in deze training “Samen anders”.
 

 

Anna Crott
Anna Crott
Anna is ruim 25 jaar werkzaam als actrice, regisseur en trainer in de meest uiteenlopende organisaties. Als trainingsacteur is zij vooral gespecialiseerd in verbale en non verbale communicatie. Zij kan op een simpele en heldere manier feedback geven.